Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS

Cadaqués Charter es reserva el dret de cancel·lar la sortida en la modalitat compartida si no hi ha un mínim de 4 o 5 places contractades, depenent de l’experiència, tal i com s’estipula en cadascuna de les tarifes.

Cadaqués Charter es reserva el dret de cancel·lar la sortida per qüestions tècniques o en cas que les condicions meteorològiques impedeixin la navegació.

Si es produeix alguna de les situacions anteriors s’oferirà al client una alternativa d’horari i tarifa. En cas de no trobar cap opció que s’ajusti a les seves necessitats, s’abonarà l’import de l’experiència contractada.