Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI:

Cadaqués Charter es reserva el dret de cancel·lar la sortida en la modalitat compartida si no hi ha un mínim de 4 o 5 places contractades, segons l’experiència. 

Cadaqués Charter es reserva el dret de cancel·lar la sortida per qüestions tècniques o en cas que les condicions meteorològiques impedeixin la navegació.

Si es produeix alguna de les situacions anteriors s’oferirà al client una alternativa d’horari i tarifa. En cas de no trobar cap opció que s’ajusti a les seves necessitats, s’abonarà l’import de l’experiència contractada.